Therapie


“Wat zou er kunnen gebeuren als je
vandaag besluit je hart te volgen?”


Dat is een mooie maar geen gemakkelijke wens. Soms is er net wat meer nodig en kom je alleen niet verder. Met therapie kunnen we samen werken om je doelstellingen te bereiken. Soms heb je bepaalde gedachten waardoor je niet verder komt. Je zit niet lekker in je vel, je loopt vast, je bereikt je doel niet. Je wordt overvallen door bepaalde emoties of gevoelens. Je vindt het moeilijk om keuzes te maken, je ervaart spanning, je voelt je lusteloos. Je zoekt naar balans in je leven, je gezin en je werk. Psychodynamische therapie kan je op weg helpen om het leven vorm te geven op de manier die bij jou past.

Als psychodynamisch therapeut werk ik heel breed met verschillende therapievormen. Daarmee kunnen we sneller en effectiever aan de kern van je probleem werken. Ik werk met je op lichamelijk, psychisch en systemisch vlak.

Psychodynamische therapie kan helpen bij o.a. de volgende klachten:
• Lusteloos
• Onzekerheid
• Somberheid
• Emoties niet meer aankunnen
• Piekeren en blijven malen
• Vastzittende of steeds terugkerende gedachte
Lees meer...

• Het gevoel het niet meer aan te kunnen
• Opgejaagd voelen
• Gespannenheid
• Spanningsklachten zoals; hoofdpijn, nek- en schouderklachten, pijn op de borst, hyperventilatie
• Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
• Niet weten wie je echt bent
• Levensvragen en Zingevingsvragen
• Geen keuzes kunnen maken
• Relatieproblemen
• Traumaverwerking
• Burn-out
• Slaapproblemen zonder medische oorzaak
• Weinig levenslust
• Moeite hebben om in verbinding te zijn met je gevoel
• Moeilijk contact kunnen maken met anderen
• Moeite hebben met aangeven van grenzen
• Controle niet durven loslaten
• Problemen op het werk

Hart & Kracht


Ik bied de volgende therapieën aan:


Hypnotherapie
lees meer...

Hypnotherapie is een lichte meditatieve ontspanning, ook wel trance genoemd. Hierdoor kom je makkelijker bij het onderbewuste waar vergeten gebeurtenissen, gevoelens en gedachten zijn opgeslagen.
Door deze bewust te maken, kan er inzicht ontstaan waardoor het genezingsproces op gang komt. Bij deze vorm behoudt je de controle en blijf je volledig bewust van wat er met je gebeurt.

Regressie
lees meer...

Regressie is een vorm van hypnotherapie. Hier wordt gebruikt gemaakt van een lichte meditatieve ontspanning, ook wel trance genoemd. Bij deze vorm behoudt je de controle en blijf je volledig bewust van wat er met je gebeurt.
Alles wat je ooit hebt meegemaakt, ligt ergens in je onderbewuste opgeslagen. Het is mogelijk om terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie van jezelf bewust te maken. De momenten waarop je eerder in je leven een keuze of beslissing hebt moeten maken kunnen een enorme doorwerking hebben in het heden. Soms belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes. Door deze momenten op te pakken en door te werken, kun je verder gaan werken aan je doelen.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
lees meer...

Door middel van NLP-technieken kun je leren hoe jouw interne en externe communicatie werkt, hoe je gevoel daarop van invloed is en hoe je jezelf sterker kan maken.
Je kan veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag bewerkstelligen. Je houding en hoe je reageert op een gebeurtenis beïnvloedt je geest en je geest beïnvloedt je lichaamshouding.

Bio-energetica
lees meer...

Bio-energetica leert je om voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn een reactie op de omgeving. Het leert je de strijd te stoppen tussen denken en voelen.
We zijn als mens geneigd om bij nare gebeurtenissen de spanningen vast te houden. Deze worden opgeslagen in je lijf waardoor je deze kan gaan ervaren als stress. Deze kunnen zich uiten in diverse lichamelijke klachten zoals verhoogde spierspanning, delen van je lijf niet meer kunnen voelen en zelfs tot overspannenheid en depressie.
Binnen deze therapievorm staat het weer leren contact maken met je lijf centraal. Waar ervaar je spanning of een blokkade en hoe kan ik in mijn lijf zorgen dat deze wordt opgeheven en dat er weer energie stroomt.

Innerlijk Kindwerk
lees meer...

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit de kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest, kunnen in je volwassenheid zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met bijvoorbeeld je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit. Om dit weer te kunnen voelen is het nodig om dat kinddeel te ontdekken en het traumatische te verwerken.

Delenwerk
lees meer...

Ieder mens heeft meerdere persoonlijkheidsdelen. Kijk maar eens naar de vele rollen die wij in ons leven hebben. Op je werk heb je bijvoorbeeld een hele andere rol en gedraag je je anders dan wanneer je thuis bent of bij vrienden bent. Uitspraken als ‘Ik moet zoveel van mezelf’ of ‘Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen’ wijzen op een deelpersoonlijkheid die zo sterk is dat je het gevoel hebt dat je niet meer zelf de regie hebt. Het is net alsof iets in je bepaalt hoe jij op die momenten handelt.
Een deelpersoonlijkheid ontstaat meestal op jonge leeftijd. Onder invloed van opvoeding, cultuur en eigen ervaringen. Binnen het werken met delenwerk ga je in een lichte meditatieve ontspanning, ook wel trance genoemd, naar je onderbewuste waarin helder wordt wat de delen elkaar te vertellen hebben en wat er nodig is om bepaalde ‘rollen’ meer of minder op de voorgrond te zetten.

Systemisch werk
lees meer...

We maken allemaal deel uit van een familiesysteem. Binnen familiesystemen zijn ook energetische factoren/ladingen overdraagbaar van de ene op de andere generatie. Sommige van deze ladingen, overgedragen uit vorige generaties, kunnen problemen veroorzaken in je leven nu.
Binnen deze therapie kunnen we patronen herkennen die in de familiegeschiedenis zitten. Dit kan je helpen om inzicht te krijgen en te helen. Ik werk met het genogram en individuele familie-opstellingen.

Rationeel Emotieve Therapie (RET)
lees meer...

RET is een cognitieve therapie. Het helpt je om gedachten die je blokkeren om te zetten in helpende gedachten. Gedachten kunnen je gedrag en gevoel bepalen waardoor het je kan beperken in wat je wel zou willen maar wat je niet lukt.
We maken samen een schema waarin helder wordt hoe je de beperkende gedachte om kan zetten in een voor jou bruikbare gedachte. Ik kan je laten ervaren welk effect dit op je kan hebben.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
lees meer...

EMDR is een effectieve therapie die je helpt om nare gebeurtenissen te verwerken.
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in iemands leven. Je bent dan als het ware ‘bevroren’ in een traumatische situatie en de reacties op de oude, traumatische situatie kunnen zich dan blijven herhalen in de vorm van flashbacks en nachtmerries. EMDR helpt je om de vastgelopen verwerking van de traumatische ervaringen weer op gang te helpen.
EMDR is wetenschappelijk goed onderzocht en blijkt effectief te zijn bij de behandeling van o.a. posttraumatische klachten (PTSS), angsten en fobieën, depressie.

Bekijk deze video’s over EMDR therapie